Polski Deutsch INFOLINIA:
0048 32 235-31-72

Wyszukiwarka ofert pracy

Start Nauka języka niemieckiego Lekcja 5 – Czytanie i słówka

Lekcja 5 – Czytanie i słówka

Lektion 5

KURS: Niemiecki od podstaw Deutsch von Anfang an [ Dojcz von Anfang an]

Przeczytaj tekst, w razie pytań napisz wiadomość. Lekcja 6 będzie głownie ćwiczeniami gramatycznymi i odpowiedzią na pytania lekcji 5. Lekcja 7 będzie kolejnym dialogiem dotyczącym opowiedzenia rodzinie pani Schmidt o jej stanie zdrowia.

 

Betreuerin: Hallo Frau Schmidt, ich bin Natalia und ich werde sie 2 Monate lang betreuen. Ich bin 42 Jahre alt und komme aus Gleiwitz.
(Betrojerin: halo frau szmit, iś bin Natalia und iś werde zi cwaj monate lang betrojen. Iś bin cwaj und firciś jare alt und kome aus glajwic.)

Frau Schmidt: Guten Tag. Nett dich kennenzulernen. Bitte, setz dich hierhin und erzähle etwas über deine Familie.
(Frau szmit: guten tag. Net diś kenenculernen. Bite, zec diś hirhin und ercyjle etwas iber dajne familie).

Betreuerin: Also…, ich habe 2 Kinder. Eine Tochter und einen Sohn. Meine Tochter ist Ärztin und mein Sohn arbeitet als Krankenpfleger.
(Betrojerin: Alzo, iś habe cwaj Kinder. Ajne tochter und ajnen zon. Majne tochter ist erctin und majn zon arbajtet als krankenpflyger).

Frau Schmidt: Na schön…, du hast ausgebildete Kinder. Sag mir noch, was ist dein Ehemann von Beruf?
(Frau szmit: na schyn, du hast ausgebildete kinder. Zag mir noch, was ist dajn yjeman fon beruf)?

Betreuerin: Ich bin leider geschieden. Aber mein Ehemann ist Bergmann von Beruf.
(Betrojerin: iś bin lajder gesziden. Aba majn yjeman ist bergman fon beruf).
Frau Schmidt: Ich bin schon sehr alt und krank. Siehst du, ich habe viele Probleme mit der Gesundheit und brauche Betreuerin. Ich brauche Hilfe beim Gehen, Aufstehen, Essen und Waschen. Du sollst auch den Haushalt führen.
(Frau szmit: iś bin szon zer alt und krank. Zist du, iś habe file probleme mit der gezundhajt und brauche betrojerin. Iś brauche hilfe bajm gyjen, aufsztyjen, esen und waszen. Du zolst auch dyjn haushalt firen).

Betreuerin: kein Problem. Ich habe auf diesem Gebiet grosse Erfahrung. Ich mag älteren Menschen helfen. Was möchten Sie jetzt machen? Trinken Sie Kaffee?
(Betrojerin: kajn problem. Iś habe auf dizem gebit grose erfarung. Iś mag elteren menszen helfen. Was myśten zi ject machen? Trinken zi kafe)?

Frau Schmidt: Ja, bitte. Ich trinke Kaffee mit 2 Teelöffel Zucker und Milch. Dort befindet sich die Küche, wo du im Wasserkocher das Wasser kochst.
(Frau szmit: Ja bite. Iś trinke kafe mit cwaj tyjlyfel cuker und milś. Dort befindet ziś di kyśe, wo du im waserkocher das waser kochst).

Betreuerin: Danke Frau Schmidt, und was möchten Sie heute zum Mittagessen?
(Betrojerin: danke frau Szmit und was myśten zi hojte cum mitagesen)?

Frau Schmidt: Schweinekotelett mit Kartoffeln und Gemüsesalat.
Frau Szmit: szwajnekotlet mit kartofeln und gemizezalat).

Betreuerin: Gut, das mache ich.
(Betrojerin: gut, das mache iś).

Frau Schmidt: Ich gehe für 1 Stunde schlafen. Du hast jetzt 2 Stunden Pause. Bis dann.
(Frau Szmit: Iś gyje fyr ajne sztunde szlafen. Du hast ject cwaj sztunden pauze. Bis dan).

Betreuerin: Vielen Dank, ich gehe spazieren, bis später.
(Betrojerin: filen dank, iś gyje szpaciren, bis szpyjter).

 

Słówka:
Betreuerin – opiekunka
Frau – pani
Hallo – witam
Betreuen – opiekować się (w języku niemieckim mówimy „opiekować kogo“ zamiast „opiekować się kimś“), więc dosłownie „Opiekuję cię – ich betreue DICH“.
2 Monate lang – przez dwa miesiące („lang” stawia się na końcu i oznacza dany okres: np. 2 Tage lang – przez dwa dni..
Nett dich kennenzulernen – miło Cię poznać (zwrot) / Miło Panią poznać – nett Sie kennenzulernen.
Setz dich hierhin – usiądź tu (w języku niemieckim, czasownik siada oznacza ruch, dlatego pytamy nie „gdzie” siadać, lecz „dokąd” – wohin?
Familie – rodzina
Erzählen über – opowiedzieć o („uber „ma wiele znaczeń, tutaj znaczy „o“)
Also – a zatem
Teelöffel - łyżeczka do herbaty
Zucker - cukier
Milch – mleko
dort – tam
hier – tutaj
befindet sich – znajduje się
Küche – kuchnia
Wasserkocher - czajnik
kochen – gotować
zum Mittagessen – na obiad
heute – dzisiaj
Schweinekotelett - kotlet wieprzowy
Kartoffeln – ziemniaki
Gemüsesalat – sałata warzywna
das mache ich – zrobię to
gehen – iść
für - na (na jedna godzinę für eine Stunde)
schlafen – spać
Pause – przerwa
bis dann lub bis später - na razie, do później
vielen Dank – wielkie dzięki
ich gehe spazieren - idę na spacer, spacerować
möchten – chcieć (w sensie chciałabym)
Kinder - dzieci
Tochter - córka
Sohn - syn
Ärztin – lekarka
Krankenpfleger – pielęgniarz
arbeiten als – pracować jako
schön - pięknie, super
ausgebildet - wykształcony
sagen - powiedzieć (sag – powiedz)
noch – jeszcze
von Beruf - z zawodu
Ehemann - mąż
leider – niestety
geschieden - rozwiedziona
aber – ale
Bergmann - górnik
schon – już
sehr – bardzo
alt - stary
krank - chory
sehen – widzieć (du siehst – ty widzisz)
viele - wiele
mit der Gesundheit – ze zdrowiem
brauchen – potrzebować
Hilfe – pomoc
beim – przy (Gehen – chodzenie, Essen -jedzenie, Aufstehen – wstawanie, Waschen – mycie się, pranie
Haushalt führen – prowadzić gospodarstwo domowe
sollen – powinno się (du sollst)
kein Problem – nie ma problemu
auf diesem Gebiet - w tej dziedzinie
große Erfahrung - duże doświadczenie
mag – lubię
älter – starszy
Menschen – ludzie (Mensch – człowiek)
helfen - pomagać
jetzt - teraz
trinken - pic
Kaffee - kawa

 

Wyjaśnienie:
werden……..Czasownik (na końcu zdania) – oznacza, że będzie się coś robiło w przyszłości „Ich werde das Mitagessen kochen” – będę gotowała obiad.

Kogo, co? (Biernik = Akkusativ).
mich – mnie/ dich – ciebie/ ihn – jego/ sie – ją/ Sie – panią, pana
ich setze mich – siadam (dosłownie „sadzam siebie”)
du setzt dich - siadasz (dosłownie „sadzasz ciebie”) – tutaj musimy użyć odniesienia do danej osoby „mich, dich”, w polskim jest tylko „się” i odnosi się do wszystkich osób.

Czyj?
Mein/meine – mój, moje/ moja
dein/deine – twój, twoje/ twoja

 

<< Powrót

Ostatnie oferty pracy

1600€ netto Opiekunka z kom/dobrym niemieckim 30.05.2022r.
Niemcy, - Praca tymczasowa and Praca z seniorami

OPIEKUN/KA-SENIORA-PODSTAWY NIEM-PREMIA ŚWIĄTECZNA !
Niemcy, - Praca z seniorami

OPIEKUN/KA-SENIORA-1100 EURO NETTO-01.09.2016
Niemcy, - Praca z seniorami

OPIEKUN/KA-SENIORA-1250 EURO NETTO-01.07.2016
Niemcy, - Praca z seniorami

OPIEKUN/KA-SENIORA-1300 EURO NETTO-16.06.2016
Niemcy, - Praca z seniorami

Klienci o nas

  • "Jestem zadowolona! Duży plus za bardzo szybkie znalezienie mi pracy w Niemczech z zakwaterowaniem." - Monika

  • "Rzetelna firma :) Miła obsługa, załatwiają wszystkie formalności przy wyjeździe za granicę." - Luiza

  • "Profesjonalne podejście! Centrum Pracy 24 to dobrze zorganizowana firma. Szybko i sprawnie znaleźli mi pracę." - Marcin

Aktualności

Opieka Dla Seniorów

2022-05-10 09:25